Υπηρεσίες γενικά

Υπηρεσίες γενικά

-Ολιστική προσέγγιση του ασθενούς που στηρίζεται σε φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις

-Λήψη ιστορικού (κοινωνικού, ψυχολογικού και ιατρικού- νευρολογικού) με συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τη συνεργασία του ίδιου του ασθενούς ή του φροντιστή του

-Νευρολογική εξέταση

-Νευροψυχολογική εκτίμηση με χρησιμοποίηση ειδικών σταθμισμένων στην ελληνική πρακτική νευροψυχολογικών κλιμάκων (έλεγχος πνευματικών λειτουργιών και γνωστικών πεδίων, test χαρακτηριστικών προσωπικότητας)

– Υπηρεσίες ενημέρωσης για τη νόσο, τη φύση της, την εξέλιξή της, τις συνέπειές της, την θεραπεία της, την πιθανή της κληρονομικότητα με ειδικό έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό

-Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη νευρολογικών νοσημάτων

-Ομαδικές συνεδρίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για φροντιστές ατόμων με ειδικές ανάγκες

-Θεραπεία με βιοανάδραση

-Δυνατότητα για εκτίμηση της κατάστασης και λειτουργικότητας του ασθενούς κατ’ οίκον στο δικό του οικογενειακό περιβάλλον

-Υπηρεσίες παρακολούθησης ασθενών με ειδικές ανάγκες και δυσκολία στη μετακίνηση κατ’οίκον

-Ειδικό Ηλεκτρονικό Νευρολογικό Ιατρικό Αρχείο καταχώρησης και εξυπηρέτησης ασθενών (Electronic Medical Records)

-Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Νευρολογίας και ολοκλήρωση των υπηρεσιών με υποστήριξη ομάδας υγείας σε συνεργασία με το Δϊκτυο Ολιστικής Φροντίδας Ελλάδος.