Υπηρεσίες

Τομείς δραστηριότητας

Ενδεικτικοί τομείς κλινικής δραστηριότητας. Διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση, πρόληψη

Υπηρεσίες γενικά

Ευρύ φάσμα προσφερόμενων υπηρεσιών συνδυάζοντας την υψηλή τεχνολογία με την εμπεριστατωμένη κλινική αξιολόγηση

Ιατρείο για το κάπνισμα

Η διακοπή σας κάνει να αισθάνεστε δυνατοί, υγιείς και σίγουροι για τον εαυτό σας.