Τοξίνες και επίδραση στην ανάπτυξη των παιδιών

Τοξίνες και επίδραση στην ανάπτυξη των παιδιών

τοξίνες παιδί toxicity

Οι τοξίνες επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του εγκεφάλου και ευθύνονται για τις διαταραχές της νόησης και της συμπεριφοράς. Συμφώνα με πρόσφατα δημοσιευμένη (Μάρτιος του 2014), μελέτη ανασκόπησηςστην έγκυρη ιατρική επιθεώρηση Lancet, οι νευροαναπτυξιακές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων του αυτισμούτης διαταραχής ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) της δυσλεξίας και άλλων νοητικών βλαβών, επηρεάζουν εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο, και κάποιες διαγνώσεις φαίνεται ότι αυξάνονται σε συχνότητα. Οι χημικές τοξίνες από τη βιομηχανία, βλάπτουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και είναι πλέον μία από τις γνωστές αιτίες για αυτή την αύξηση στη συχνότητα των κρουσμάτων.

Το 2006 προσδιορίστηκαν, σε προηγούμενη μελέτη ανασκόπησης, από τους ίδιους συγγραφείς, πέντε βιομηχανικές χημικές ουσίες, ως αναπτυξιακές  νευροτοξικές ουσίες (δηλαδή ουσίες που επηρρεάζουν την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος του παιδιού): ο μόλυβδος, ο μεθυλυδράργυρος, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια, το αρσενικό και το τολουόλιο. Από το 2006 και εφεξήςνέες επιδημιολογικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει έξι επιπλέον αναπτυξιακές νευροτοξικές ουσίες-το μαγγανίοτο  φθόριοτο  χλωρπυρίφος (chlorpyrifos)το δίχλωρο-διφαίνυλ-τρίχλωρο-αιθάνιο (dichlorodiphenyltrichloroethane)το τετραχλωροαιθυλένιο, και τους πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρεςΩστόσοθεωρείται ότι και άλλες νευρο-τοξίνες παραμένουν ακόμη άγνωστες.

Για τον έλεγχο αυτής της πανδημίας της νευροτοξικότητας, κατά την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος στην παιδική ηλικία, προτείνεται μια συνολική στρατηγική πρόληψης. Οι αδοκίμαστες χημικές ουσίες δεν θα πρέπει να θεωρούνται ασφαλείς για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, και οι χημικές ουσίες που ήδη χρησιμοποιούνται καθώς και όλες οι νέες χημικές ουσίες, πρέπει να ελέγχονται για πιθανή αναπτυξιακή νευροτοξικότητα. Για να συντονιστούν αυτές οι προσπάθειες και να επιταχυνθεί η αντιστοίχιση των νέων δεδομένων της επιστήμης με την πρόληψη, προτείνεται η επείγουσα δημιουργία ενός νέου διεθνούς ανεξάρτητου φορέα, που θα αναλάβει την πραγματοποίηση των σχετικών δράσεων.

Tags: , , , ,