Η εμφάνιση νευροεκφυλιστικών νοσημάτων προσδιορίζεται από τα μιτοχόνδρια

Η εμφάνιση νευροεκφυλιστικών νοσημάτων προσδιορίζεται από τα μιτοχόνδρια

Συναρπαστικές έρευνες των τελευταίων ετών, μας δίνουν τη δυνατότητα να μιλάμε για ένα νέο κλαδο στις βιοιατρικές επιστήμες, που λέγεται επιγενετική. Στην περίπτωση του νευρικού συστήματος, μελετά τους τρόπους με τους οποίους ρυθμίζεται η έκφραση γονιδίων που επηρεάζουν την εκδήλωση νευρολογικών νοσημάτων. Τα καίρια σημεία του DNA που καθορίζουν πότε και πώς θα εκφραστεί ένα γονίδιο σαν το τηλεχειριστήριο που ρυθμίζει την οθόνη της τηλεόρασης.

Νέα δεδομένα που αφορούν στην έκφραση γονιδίων που ρυθμίζουν τη γένεση αλλα και την αποδόμηση (αυτοφαγία) των μιτοχονδρίων και καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την υγεία, τη μακροζωία, τη γήρανση και την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2015, on line, στην εγκυρότατη βιοιατρική επιθεώρηση nature, από την ομάδα του κ. Ταβερναράκη, στο ΙΤΕ. Η νέα αυτή δημοσίευση δίνει νέα ώθηση στην αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, όπως η νόσος Alzheimer, η νόσος Parkinson, η νόσος του κινητικού νευρώνα, κ.α.